TERMENI ȘI
CONDIȚII GENERALE

SERVICIUL DE PROTECȚIE A DISPOZITIVULUI ÎN CAZ DE SPARGERE, DEFECȚIUNI INTERNE, ÎNMUIERE, DISTRUGERE COMPLETĂ

INFORMAȚII PENTRU CLIENȚI TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

Conținut

1. Descrierea serviciilor furnizate pe site
2. Datele furnizorului de servicii
3. Datele furnizorului care oferă servicii de stocare
4. Termeni
5. Termeni de utilizare
5.1 Răspundere
5.2 Drepturi de autor
6. Încheierea contractului
6.1 Termeni generali pentru contract
6.2 Informații de pe site
6.3 Servicii
6.4 Procesul pentru încheierea contractului
6.4.1 Înregistrare pe site
6.4.2 Procesul comenzii
7. Prestări de servicii
7.1 Termenii contractului de 1 an
7.2 Termenii contractului de 2 ani
7.3 Termeni suplimentari ale serviciului
7.4 Excepțiile
7.5 Prestări de servicii în alte state membre ale Uniunii Europene:
7.6 Plata
7.7 În caz de daune, pașii tehnici care trebuie urmați de Client pentru a utiliza serviciul:
7.8 Limitări
7.9 Taxa pentru serviciul de protecție
7.10 Modificarea contractului, retragere
7.11 Garanție
7.12 Tratarea plângerilor
8. Reclame, buletine informative, mesaje de sistem
9. Alte reglementări
9.1 Limbă
9.2 Legea aplicabilă, Instanța de judecată
9.3 Modificarea Termeni și Condiții Generale
9.4 Limitări tehnice
9.5 Clienții Non-consumatori
9.6 Confidențialitatea datelor

Termeni și Condiții Generale (denumiți în continuare: ÁSZF – TCG) aparțin operatorul site-ului www.qprotectionpro.ro  numit QProtection Protect Zrt. (denumit în continuare “Furnizor”) conține drepturile și obligațiile Clientului (denumit în continuare Client) care utilizează serviciile de comerț electronic furnizate de Site-ul web (denumit în continuare Site-ul). (Furnizorul de servicii și Clientul denumite împreună Părțile Contractante).
Websupport Magyarország Kft. (denumit în continuare Furnizor de servicii de stocare) participă la furnizarea de infrastructură (server și servicii de găzduire).

1. Descrierea serviciilor furnizate pe site.

Furnizorul vinde servicii de protecție a dispozitivelor clienților înregistrați pe site.
Serviciul vândut pe site-ul www.qprotectionpro.ro nu este o asigurare, ci un serviciu, care permite înlocuirea cu reducere a dispozitivului și repararea dispozitivului în caz de deteriorare.

2. Datele furnizorului de servicii

Numele firmei: QProtection Protect Zártkörűen Működő Részvénytársaság (nume abreviat al companiei: QProtection Protect Zrt.)
Sediul: 1054 Budapest, Honvéd utca 8 1/2
Reprezentat de: Fekszi Vivien
Codul Unic de Înregistrare: 01-10-142082
Data înregistrării firmei: 28.10.2022
Numele instanței de înregistrare: Curtea Metropolitană de Înregistrare
NUMĂR FISCAL: 32121012-2-41
Telefon: +36 30 1575711
E-mail: info@qprotectionpro.ro
Site-ul: www.qprotectionpro.ro

3. Detalii despre furnizorul de servicii de stocare

Numele firmei: Websupport Magyarország Kft.– server, serviciu de găzduire
Sediul: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.
Codul Unic de Înregistrare: 01-09-381419
NUMĂR FISCAL: 25138205-2-41
E-mail: info@ezit.hu
Număr de telefon: +36 1 700 40 30
Site-ul: https://ezit.hu

4. Termeni

Contract de protecție: constă în comandă, termeni și condiții generale și contractul individual trimis de Furnizor la momentul comenzii (denumit în continuare: Contract)
Eveniment de protecție: un eveniment în urma căreia furnizorul are obligația de a furniza servicii Clientului în temeiul Contractului. Conform Contractului, evenimentul de protecție constă în spargere, defecțiuni interne, înmuiere, distrugerea completă. Serviciul de protecție nu acoperă daune estetice externe care nu afectează funcționarea dispozitivului: de exemplu, zgârieturi pe ecran și pe spate, deteriorarea carcasei. Serviciul de protecție nu include în mod normal evenimentul de furt, acest serviciu poate fi ales pentru o taxă suplimentară de 60.00 Lei. Un eveniment sau un lanț de evenimente care declanșează obligația furnizorului de servicii de a furniza servicii și care au loc simultan sau consecutiv și care afectează unul sau mai multe Dispozitive ale aceluiași Client este considerat a fi un Eveniment de protecție.
Perioada de protecție: perioada relației contractuale de protecție a unui anumit Client, care începe la momentul încheierii contractului (data începerii) și se încheie până la expirarea perioadei specificate în contract.
Client: persoana fizică sau juridică care a încheiat un Contract cu Furnizorul de servicii și care este înregistrat în sistemul acestuia.
Consumator: o persoană fizică care acționează în afara domeniului său de aplicare al profesiei sau al activității sale comerciale [secțiunea 8:1 alineatul (1) punctul 3 din Codul civil].
Dispozitiv: aparat înregistrat cu un număr IMEI sau cu un număr de serie în Contract.
Reducere: suma la care furnizorul de servicii renunță din valoarea reparației pentru Client în legătură cu evenimentul de protecție. Valoarea reducerii este indicată în documentul care descrie serviciul de protecție, termenii și condițiile generale pe baza pachetului ales de Client.
Prețul cu suma reducerii: Suma pe care, dacă nu este posibilă repararea dispozitivului, furnizorul de servicii poate recomanda înlocuirea dispozitivului. În caz de acceptare, vom deduce suma respectivă din prețul dispozitivului, pe care partea contractantă este obligată să o plătească furnizorului.

5. Termeni de utilizare

5.1            Răspunderea

Utilizatorul poate utiliza site-ul exclusiv pe propriul risc și acceptă faptul că Furnizorul nu răspunde pentru daunele materiale și morale suferite în timpul utilizării cauzată intenționat, din neglijență gravă sau activitate infracțională, precum și pentru încălcarea contractului care dăunează vieții, integrității fizice și sănătății.
Utilizatorul este obligat să se asigure că utilizarea site-ului nu încalcă direct sau indirect drepturile părților terțe sau legea.
Furnizorul de servicii are dreptul, dar nu este obligat, să verifice conținutul (de exemplu, comentarii) care sunt puse la dispoziție de către Utilizatori în timpul utilizării site-ului, iar Furnizorul are dreptul, dar nu este obligat, să caute semne de activitate ilegală în ceea ce privește conținutul publicat și nu își asumă responsabilitatea pentru aceștiea.

5.2            Drepturi de autor

Intregul site (texte, imagini, elemente grafice etc.) este protejat de dreptul de autor, astfel este interzisă copierea, modificarea sau distribuirea acestuia în scopuri comerciale!

6. Încheierea contractului

6.1            Termeni generali pentru contract

Domeniul de aplicare al TCG acoperă serviciile de comerț electronice care s-au realizat pe site și sunt încheiate între Părți. Comanda pe site este considerată a fi un contract încheiat electronic, care este reglementat în mod corespunzător de dispozițiile Legii CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale.
Contractul este reglementat de Regulamentul Guvernului nr. 45/2014 (II.26) privind normele detaliate pentru contractele dintre consumatori și întreprinderi și ține seama de dispozițiile Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile consumatorilor.
Contractul dintre Furnizor și Client este încheiat atunci când Furnizorul prin declarația sa expresă de acceptare față de Client, acceptă comanda Clientului. Contractul este încheiat în conformitate cu termenii și condițiile confirmate Clientului de către Furnizor.
Contractul încheiat între părți este considerat a fi un contract încheiat pe internet, dar nu semnat (în scris), al cărui conținut este arhivat de Furnizor și păstrat timp de 5 ani de la încheiere, astfel încât să poate fi accesat și căutat ulterior.
Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral TCG-ul.
Clientul este responsabil pentru veridicitatea și acuratețea datelor furnizate în timpul înregistrării și la ocazia depunerii unei comenzi.

6.2           Informații de pe site
Informațiile detaliate despre serviciu (de exemplu, prețurile) afișate pe site au doar scop informativ.
Prețurile de pe site sunt prețuri brute, care includ TVA-ul, care urmează să fie perceput conform legii.

6.3           Servicii
Pe site este posibil încheierea unui contract de protecție (asigurare pentru dispozitiv) pentru telefoanele mobile.

6.4           Procesul pentru încheierea contractului
Contractul este încheiat printr-un acord online sau scris între Furnizor și Client.
Clientul poate încheia un Contract în următoarele feluri: Odată cu comercializarea unui Dispozitiv nou achiziționat în magazinele desemnate ale furnizorului sau în cazul unui dispozitiv utilizat, online, pe site-ul www.qprotectionpro.ro

6.4.1            Înregistrare pe site
Înregistrarea pe site-ul www.qprotectionpro.ro este voluntară și gratuită. Clientul furnizează datele cu caracter personal solicitate în timpul înregistrării și finalizează înregistrarea prin trimiterea acestora. În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, Furnizorul deține un document detaliat numit Politica de Confidențialitate a datelor personale și Declarație, pe care Clientul le poate vizualiza pe site înainte de înregistrare. Clientul poate finaliza înregistrarea numai după ce a declarat că a citit documentele privind protecția datelor și TCG-ul, iar acceptă conținutul acestora.
Condiția înregistrării este de a completa formularul de înregistrare cu date exacte, complete și actuale, precum și de a cunoaște și accepta condițiile.
Este responsabilitatea Clientului să păstreze confidențialitatea parolei furnizate în timpul înregistrării.
După înregistrare, furnizorul de servicii trimite un link pentru confirmare la adresa de e-mail furnizată, după ce Clientul confirmă înregistrarea acesta devine autentic în sistemul furnizorului de servicii.
După înregistrarea cu succes parola de conectare și datele personale suplimentare (numărul de telefon, adresa de livrare, adresa de facturare) pot fi completate și modificate. Crearea de profiluri false este interzis pe site! În cazuri discutabile, Furnizorul poate solicita utilizatorul să-și dovedească identitatea și poate verifica legalitatea utilizării numelui. Furnizorul își rezervă dreptul de a anula sau suspenda înregistrările ilegale în orice moment, fără avertisment.
Clientul poate solicita prin mail Furnizorului să anuleze contul de utilizator, pe care Furnizorul îndeplinește în termen de 5 zile lucrătoare. Indiferent de anularea Contului de Utilizator, Furnizorul de servicii este obligat să păstreze datele care sunt prevăzute de lege.
Accesând contul Clientul poate vizualiza oricând contractul și facturile.

6.4.2           Procesul comenzii:
Dând clic pe butonul “solicitați protecție” de pe site, puteți selecta tipul și starea dispozitivului, precum și să setați durata contractului și perioada de plată și să selectați oricare dintre servicii suplimentare.
Dând clic pe butonul “Următorul”, trebuie să introduceți numărul IMEI al dispozitivului, precum și să încărcați fotografiile necesare pentru a prezenta dispozitivul. Apoi dând clic pe butonul “comandă” se poate finaliza comanda.
Un mesaj de confirmare automată a comenzii va fi trimis la adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării. În e-mailul de confirmare Clientul va găsi informații despre comandă.
Suma trebuie plătită Furnizorului de servicii de către Client în termen de 1-3 zile lucrătoare (în mențiuni trecută numărul comenzii). (Metode de plată: transfer, PayPal, Stripe, criptomonedă)
După plată Furnizorul trimite contractul Clientului în termen de 1-3 zile lucrătoare. (Serviciul începe din momentul plății și prezentării dispozitivului corespunzător.)
În cazul în care Clientul a predat comanda incorect, acesta trebuie să notifice imediat Furnizorul de servicii prin e-mail sau telefon. Doar Furnizorul poate modifica comenzile la cererea Clientului!

7. Prestarea serviciului:

Pentru fiecare eveniment Furnizorul are la dispoziție minimum 15 zile și maximum 30 de zile pentru a repara sau înlocui dispozitivul.
În schimbul plății taxei, Furnizorul de servicii oferă Clientului o reducere a prețului de reparare a dispozitivului în funcție de pachetul ales.
În cazul în care nu este posibilă repararea dispozitivului, Furnizorul poate recomanda înlocuirea dispozitivului. În caz de acceptare, vom deduce suma respectivă din prețul dispozitivului, pe care partea contractantă este obligată să o plătească Furnizorului.
Serviciul de protecție în temeiul prezentului Contract acoperă următoarele evenimente, în funcție de pachetul ales de partea contractantă:
Contract pe 1 an: valabil pentru 3 evenimente
Contract pe 2 ani: valabil pentru 3 evenimente

7.1           Termenii contractului de 1 an:
– 25% contribuție pentru fiecare reparație (25% din valoarea reparației) – în cazul în care are loc un incident pentru un anumit dispozitiv în legătură cu un eveniment de protecție)
– 35% contribuție pentru reparații sau înlocuiri de echipamente – in cazul in care apar mai multe evenimente sau lanțuri de evenimente pentru un anumit dispozitiv)
Evenimente de protecție
• Daune cauzate de lichide și apă
• Daune accidentale (cădere accidentală, accident personal când telefonul se deteriorează etc.)
Defecțiune internă
Protecția este valabilă atât pentru dispozitive noi, cât și pentru cele utilizate (până la de 2 ani).
În total 3, adică trei evenimente de protecție sunt acoperite până la data descrisă în acord, cu condiția ca acesta să fie utilizat de 2 ori pentru reparații, 1 dată pentru înlocuirea dispozitivului, iar 1 dată pentru o opțiune separată pentru un eveniment de furt. Părțile stabilesc și iau cunoștință despre faptul că după epuizarea numărului de incidente de protecție, contractul este reziliat.

7.2           Termenii contractului de 2 ani:
– 25% contribuție pentru fiecare reparație (25% din valoarea reparației) sau schimb de dispozitiv – în cazul în care are loc un incident pentru un anumit dispozitiv în legătură cu un eveniment de protecție)
– 35% contribuție pentru reparații sau înlocuiri de echipamente – in cazul in care apar mai multe evenimente sau lanțuri de evenimente pentru un anumit dispozitiv)
Evenimente de protecție
• Daune cauzate de lichide și apă
• Daune accidentale (cădere accidentală, accident personal când telefonul se deteriorează etc.)
Defecțiune internă
Protecția este valabilă atât dispozitivelor noi cât și celor utilizate.
În total 3, adică trei evenimente de protecție sunt acoperite până la data descrisă în acord, cu condiția ca acesta să fie utilizat de 2 ori pentru reparații, 1 dată pentru înlocuirea dispozitivului, pe când pentru un eveniment separat pentru furt, se poate folosi odată. Părțile stabilesc și iau cunoștință despre faptul că după epuizarea numărului de incidente de protecție, contractul este reziliat.

7.3           Termeni suplimentari ale serviciului
Furnizorul va pune la dispoziția Clientului până la 2 reparații reduse și 1 înlocuire a dispozitivului cu reducere în termen de 365 de zile calendaristice pentru un dispozitiv acoperit, în caz de 1 an de protecție, 2 reparații reduse și 1 înlocuire a dispozitivului cu reducere în termen de 730 de zile calendaristice pentru protecția de 2 ani. În cazul înlocuirii dispozitivului, furnizorul de servicii furnizează un dispozitiv cu parametrii și starea dispozitivului vechi, pentru care oferă o garanție de 3 luni.
Serviciul de protecție este valabil numai pentru dispozitivul al cărui număr IMEI sau număr de serie a fost înregistrat în timpul procesului de comandă.
Furnizorul efectuează reparația descrisă în serviciul de protecție numai cu o piesă de fabrică sau de aceeași calitate, iar prețul cu reducere al acestei reparații trebuie plătit de Client către Furnizor în conformitate cu termenii pachetului.
Repararea sau înlocuirea dispozitivului este efectuată de partenerul nostru exclusiv, iDevice Kft. (1054 Budapesta, Honvéd u. 8 1/2)
Formular de acord: www.qprotectionpro.ro/javitasimegallapodas.pdf
La eveniment Furnizorul trimite un curier pentru dispozitiv, al cărui cost este suportat de Client. (2x 2500Ft cost curier).

7.4            Excepții
Următoarele evenimente nu sunt acoperite de Contract:
• Recupera datelor stocate pe dispozitiv
• Cartela SIM a telefonului și datele stocate pe acesta
• Dacă au apărut numai daune estetice pe suprafața dispozitivului care nu afectează funcționarea acestuia
• Plata reparațiilor efectuate la un alt service
• Rambursarea taxei de protecție în caz de ireparabilitate
• Reparații gratuite
• Înlocuirea gratuită a dispozitivului
• Alte evenimente care nu sunt specificate în acord și în termeni și condiții
Valabilitatea teritorială a serviciul de protecție nu este restricționată. În cazul în care evenimentul contractual are loc în afara granițelor Ungariei, Clientul trebuie să asigure transportarea dispozitivului către partenerul de reparații.

7.5              Prestarea de servicii în alte state membre ale Uniunii Europene:
Furnizorul nu face distincție între clienții de pe teritoriului Ungariei și cei din alt stat membru al Uniunii Europene în ceea ce privește utilizarea site-lui și în cazul depunerii comenzii.
Cu excepția cazului în care se specifică altfel decât în actualul TCG, Furnizorul asigură executarea / furnizarea serviciului comandat pe teritoriul Ungariei.
Dispozițiile acestor TCG se aplică comenzilor de servicii în afara Ungariei, cu condiția ca, în conformitate cu dispozițiile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Directiva) privind serviciile în cadrul pieței interne, Clientul în sensul prezentei clauze să fie un consumator resortisant al unui stat membru sau care își are domiciliul într-un stat membru sau o întreprindere care își are sediul social într-un stat membru (sediul social, stabilirea) și utilizează sau acționează cu intenția de a utiliza un serviciu exclusiv utilizării finale pe teritoriul Uniunii Europene.
Limba de comunicare și cumpărare este maghiară sau engleză. Furnizorul nu este obligat să comunice în limba oficială a statului de proveniență al Clientului. Ceea ce privește serviciul Furnizorul trebuie să respecte numai reglementările/cerințele prevăzute de legislația maghiară (națională).
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, Furnizorul aplică TVA-ul valabil în Ungaria.
Clientul își poate exercita dreptul de aplicare a legii conform celor menținute în actualul CTG.

7.6            Plata
În cazul unei plate electronice, plata se efectuează în moneda specificată de prestatorul de servicii (Euro/Forint). Furnizorul poate refuza livrarea dispozitivului până când se asigură că prețul serviciului și taxa de livrare au fost plătite cu succes și integral utilizând modul de plată electronică (inclusiv în cazul produselor plătite prin transfer bancar, Clientul transferă taxa în moneda statului său membru (taxa pentru servicii și taxa de livrare) iar în urma schimbării monedei și din cauza comisioanelor și costurilor bancare, Furnizorul de servicii nu primește comisionul integral).
În cazul în care, ținând cont de cele de mai sus, taxa pentru serviciu nu a fost plătită integral, Furnizorul poate apela la Client cerând completarea taxei. Furnizorul oferă, de asemenea, Clienților din afara Ungariei opțiunile de livrare/primire valabilă pentru clienții maghiari, astfel cum sunt definite în TCG. În cazul în care Clientul nu achită întreaga sumă/sau rată (comision lunar) a taxei până la data prestabilită, Furnizorul de servicii reziliază Contractul fără motivare.

7.7            În caz de daune, pașii tehnici care trebuie urmați de Client pentru a utiliza serviciul:
a) Dezactivați orice setări de siguranță de pe dispozitiv care pot împiedica tehnicianul din atelierul de service să examineze, să repare și să testeze complet dispozitivul. Pentru dispozitivele Android, ieșiți din contul Google, pentru produsele Apple, dezactivați opțiunea Find my iPhone / Căutare (detalii găsiți aici), nu protejați dispozitivul cu o parolă sau un cod în niciun fel etc.
b) Nu lăsați nici o cartelă SIM, nici o cartelă de memorie în dispozitiv, deoarece Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru acestea! IMPORTANT! Datele de pe dispozitiv se vor pierde în orice caz! Dacă sunt date importante pe dispozitivul dvs., vă rugăm să faceți o copie de rezervă înainte de a trimite.
c) Dacă în service găsesc date salvate în dispozitiv, imediat și automat îl vor șterge.
d) Service-ul scoate folia de protecție de pe dispozitiv, astfel încât nu este posibilă returnarea acesteia.
e) Pentru comandă este necesară completarea formularului atașat, tipărit apoi trimis împreună cu dispozitiv. Dacă nu puteți imprima formularul, notați informațiile solicitate pe o foaie de hârtie și atașați-le.
f) Împachetați bine dispozitivul într-o cutie securizată (nu cutia originală a aparatului) fără accesorii originali. Furnizorul nu răspunde daunelor cauzate de ambalarea necorespunzătoare!
g) Dispozitivul va fi returnat după reparație de către partenerii noștrii care oferă servicii de curierat (GLS, DPD).
h) Perioada de reparație a aparatului este stabilită de prestatorul de servicii de reparație.
i) La finalizarea reparației, Furnizorul va notifica Clientul prin e-mail și va solicita informații cu privire la timpul și locul de trimitere a dispozitivului. Prin urmare, este important să completați datele voastre personale într-un mod adecvat și cu date reale conform celor indicate în meniul „modalitatea de solicitare a Serviciului”.

7.8            Limitări
Furnizorul nu răspunde pentru:
a) Reparație sau înlocuire pe care producătorul, Furnizorul, distribuitorul sau vânzătorul Aparatului este obligat sa o îndeplinească pe baza obligațiilor asumate de garanție/compensare.
b) daunele accidentale care nu pot fi atribuite unui singur eveniment extern deoarece sunt consecințele uzării treptate, deteriorări, defecțiuni cauzate de utilizare și/sau factori de mediu, iar astfel nu fac parte din categoria daunelor acoperite;
c) Pentru daunele cauzate de următoarele evenimente sau care pot fi atribuite acestora:
Pentru următoarele reparații:
(i) repararea deteriorării aspectului exterior al aparatului, care nu afectează buna funcționare a acestuia;
(ii) recuperarea datelor stocate în Dispozitiv sau pe cartela SIM;
(d) Pentru daune cauzate, direct sau indirect, de următoarele evenimente:
(i) război, ocupație, acte ostile ale unei puteri străine (cu declarație de război sau fără), război civil, rebeliune, revoluție, insurecție, preluare militară sau altă uzurpare a puterii, naționalizare, confiscare, sechestrare sau distrugere de către guvern sau altă autoritate;
(ii) radiații ionizante; sau contaminarea radioactivă rezultată din arderea unui purtător de energie nucleară sau de orice toxic radioactiv, exploziv sau altă caracteristică periculoasă a unui ansamblu nuclear sau al unei componente nucleare;
(iii) undele de presiune generate de aeronave sau de alte dispozitive aeriene;
e) Pentru deteriorarea dispozitivelor:
(i) al cărui număr IMEI sau număr de serie nu mai poate fi identificată, iar natura daunei nu indică deteriorarea numărului IMEI sau a numărului de serie, sau
(ii) al cărui număr de serie sau număr de IMEI a fost modificat sau a fost încercat să fie modificat.
f) În cazul unei defecțiuni interne, prestatorul de servicii nu răspunde pentru:
(i) pentru defectarea consumabilelor (de exemplu, a bateriilor detașabile) sau a altor accesorii (de exemplu, încărcătoare, căști, cabluri) vândute împreună cu dispozitiv;
(ii) defecte de proiectare sau de fabricație care au determinat producătorul sau distribuitorul să recheme aparatul în vederea reparării sau înlocuirii;
(iii) pentru defecțiuni ale suporturilor amovibile (de exemplu, ale cardurilor de memorie) și ale cartelelor SIM;
(iv) defectele care rezultă din utilizarea continuă a produsului după detectarea defectului inițial;
(v) costurile suportate în cazul în care nu se constată o defecțiune raportată.
g) Furnizorul nu este responsabil în cazul în care repararea dispozitivului a fost deja începută de un alt service și dispozitivul nu este în starea originală.

7.9            Taxa pentru serviciul de protecție
Taxa pentru serviciu este contravaloarea serviciului de protecție al Furnizorului. Contractul pentru servicii de protecție este definită print-o taxă anuală. Taxa anuală este plătită prestatorului de către contractant în calitate de Client pentru o perioadă de 1 sau 2 ani, la alegerea Clientului.
Ceea ce privește serviciul de protecție, Clientul are posibilitatea de a plăti taxa lunară sau trimestrială. Condițiile si modalitatea de plata a taxei lunare și trimestriale:
a.) Clientul este obligat să plătească o taxă de contractare fixă (de 990 HUF) și o rată inițială lunară la momentul încheierii Contractului.
b.) Plata unei taxe lunare pe 12 sau 24 de luni, a cărei valoare este stabilită în Contractul individual în funcție de tipul dispozitivului înregistrat.
c.) Plata unei taxe trimestriale pe o perioadă de 12 sau 24 de luni, a cărei valoare este stabilită în contractul individual în funcție de tipul de dispozitiv înregistrat.
d) In cazul platei lunare si trimestriale, Clientul se obligă sa asigure plata taxei lunare sau trimestriale din contul său bancar (prin plata prin sistemul PayPal sau Stripe) prin debitare directa permanentă.
În cazul în care Clientul achită plata în rate lunare sau trimestriale, dar nu își respectă obligația de a plăti și are restanțe, Furnizorul de servicii are dreptul să rezilieze Contractul cu efect imediat și, în vederea rezilierii Contractului înainte de expirarea perioadei fixe, să oblige Clientul la plata taxei de 10 luni în cazul unui contract încheiat pe 12 luni și taxa de 20 de luni în cazul unui contract încheiat pe 24 de luni.

7.10             Modificarea Contractului, renunțare la servicii
Contractul poate fi modificat gratuit după încheierea acestuia.
Conform Hotărârii de Guvern nr. 45/2014. (II.26.) articolul 20 alineatul (2) litera (b) privind normele detaliate pentru contractele dintre consumatori și întreprinderi (în continuare Hotărâre) consumatorul își poate exercita dreptul de retragere în cazul unui contract de prestări de servicii în termen de paisprezece zile de la data încheierii contractului. În cazul în care executarea a început, consumatorul are dreptul de a rezilia contractul în perioada menționată de mai sus.
Renunțarea la servicii poate fi exercitată folosind modelul de declarație aflată în Hotărâre sau pe baza altei declarații clare privind renunțarea. Furnizorul confirmă pe cale electronică renunțarea trimisă electronic imediat după sosire, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare.
Regulamentul privind exercitarea dreptului de renunțare de cumpărare este prevăzut în Hotărâre și în Codul civil.

7.11             Garanție
Pentru gestionarea cererilor de garanție și de compensare, se aplică prevederile Regulamentului 19/2014. (IV.29.).
Furnizorul de servicii garantează funcționarea și disponibilitatea continuă a site-ului, precum și furnizarea serviciilor specificate în Contract.

7.12            Tratarea plângerilor
Clienții pot contacta Furnizorul de servicii cu reclamațiile lor în scris sau prin telefon, utilizând datele de contact specificate în secțiunea 2.
Datele de contact ale Inspectoratului pentru Protecția Consumatorilor al Oficiului Guvernamental al Capitalei Budapesta:
adresa: 1052 Budapest, Városház utca 7.
adresa poștală: 1364 Budapest, Pf. 144.
număr de telefon: +36 (1) 328-0185
fax: +36 (1) 411-0116
În cazul unui litigiu, organismul de conciliere competent este Comitetul de conciliere de la Budapesta, date de contact sunt următoarele:
adresa: 1016 Budapesta, Krisztina körút 99. III. emelet 310.,
adresa poștală: 1253 Budapest, Pf. 10.,
adresa de e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu,
fax: +36 (1) 488-2186
telefon: +36 (1) 488-2131
Pentru mai multe informații despre executarea legislativă, vă rugăm să vizitați site-ul www.birosagok.hu

8. Reclame, buletine informative, me saje de sistem

Furnizorul are dreptul de a trimite Clientului un buletin informativ sau o scrisoare publicitară, în cazul în care Clientul și-a dat consimțământul prealabil, clar, expres și voluntar în acest sens prin furnizarea datelor corespunzătoare în timpul vizitei pe site. Furnizorul nu este obligat să verifice dacă datele furnizate de Client în momentul consimțământului sunt adevărate sau corecte. Clientul are dreptul de a-și retrage consimțământul voluntar în orice moment. În acest caz, Furnizorul nu va mai trimite Clientului buletine informative sau alte scrisori publicitare după retragere și va șterge datele Clientului din baza de date a Clienților abonați la newsletter.
Furnizorul are dreptul de a trimite Clienților mesaje de sistem legate de serviciu în perioada contractuală.

9. Alte reglementări

9.1             Limbă
Contractele acoperite de acest TCG sunt disponibile în limbile maghiară și engleză, cu următoarea condiție: în cazul unei interpretări diferite, formularea în limba maghiară este de bază.

9.2            Legea aplicabilă, Instanța de judecată

Prezentul Contract se bazează pe legislația maghiară. Părțile pot sesiza instanța maghiară competentă în cazul litigiilor care decurg din temeiul Contractului și din negocierile care preced încheierea acestuia, în special cele legate de validitatea, domeniul de aplicare, executarea, încălcarea, rezilierea sau interpretarea Contractului.

9.3            Modificarea Termeni și Condiții

Furnizorul are dreptul de a modifica prevederile acestor TCG în orice moment. Furnizorul de servicii este obligat să notifice clienții în scris cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte ca modificările planificate să intre în vigoare. În cazul în care Clientul acceptă modificarea sau nu face o declarație cu privire la prevederile modificate, noii termeni și condiții se vor aplica de la data intrării în vigoare a modificării. În cazul în care Clientul nu acceptă modificarea, acesta are dreptul de a rezilia Contractul de protecție cu efect imediat și de a solicita rambursarea proporțională a taxei pentru serviciul de protecție.

9.4            Limitări tehnice

Achizițiile de pe site presupun cunoașterea și acceptarea de către Utilizator a posibilităților și limitele internetului, în special în ceea ce privește performanțele tehnice.

9.5            Clienții Non-consumatori

Prevederile acestor Termeni și condiții generale care sunt reglementate de Codul civil sau de altă legislație, în special de Hotărârea guvernului 45/2014 (II.26.) și se aplică numai contractelor încheiate cu persoane care se califică drept consumatori [Secțiunea 8:1 alineatul (1) (3) din Codul civil], iar în cazul unui Client care nu se califică drept consumator, Furnizorul de servicii nu este obligat să îl aplice.

9.6 Confidențialitatea datelor
În legătură cu comanda pe site, Furnizorul de servicii (în calitate de operator de date) prelucrează datele cu caracter personal ale Clientului (în calitate de persoană vizată). În ceea ce privește prelucrarea datelor, Clientul poate accesa informațiile detaliate ale Furnizorului privind protecția datelor aici: (link)

Anexa nr. 1

FUNCȚII ȘI REDUCERI DE PREȚI AL SERVICIULUI DE PROTECȚIE

Contract pe 1 an
1. În cazul unei reparații sau înlocuiri a dispozitivului, Clientul va fi taxat cu 25% deductibil. (De exemplu: înlocuirea a ecranului iPhone cu o piesă originală în valoare de 100,000 HUF contribuția va fi: de 25.000 HUF) – în cazul în care are loc un eveniment în legătură cu un anumit dispozitiv.
2. În cazul unei reparații sau înlocuiri a dispozitivului, Clientul va fi taxat cu 35% deductibil. (De exemplu: înlocuirea a camerei iPhone cu o piesă originală în valoare de 125,000 HUF contribuția va fi: 43.750 HUF) – în cazul în care apar mai multe evenimente sau lanțuri de evenimente în legătură cu un anumit dispozitiv în cadrul evenimentului de protecție.
3. Daune cauzate de lichide și apă
4. Deteriorarea accidentală, de exemplu căderi accidentale și căderi ale telefonului, sau accidente personale care cauzează deteriorarea telefonului
5. Defecțiune internă
6. Pentru dispozitive noi și utilizate
7. În total 3, adică trei evenimente de protecție sunt acoperite până la data descrisă în acord, cu condiția ca acesta să fie utilizat de 2 ori pentru reparații, 1 dată pentru înlocuirea dispozitivului, pe când pentru un eveniment separat, pentru furt se poate folosi odată. Părțile stabilesc și iau cunoștință despre faptul că după epuizarea numărului de incidente de protecție, Contractul este reziliat.

Pentru un Contract pe 2 ani
1. În cazul unei reparații sau înlocuiri a dispozitivului, Clientul va fi taxat cu 25% deductibil. (De exemplu: înlocuirea ecranului iPhone cu o piesă originală în valoare de 100,000 HUF contribuția va fi: de 25.000 HUF) – în cazul în care are loc un eveniment în legătură cu un anumit dispozitiv.
2. În cazul unei reparații sau înlocuiri a dispozitivului, Clientul va fi taxat cu 35% deductibil. (De exemplu: înlocuirea a camerei iPhone cu o piesă originală în valoare de 125,000 HUF contribuția va fi: 43.750 HUF) – în cazul în care apar mai multe evenimente sau lanțuri de evenimente în legătură cu un anumit dispozitiv în cadrul evenimentului de protecție.
3. Daune cauzate de lichide și apă
4. Deteriorarea accidentală, de exemplu căderi accidentale și căderi ale telefonului, sau accidente personale care cauzează deteriorarea telefonului
5. Defecțiune internă
6. Pentru dispozitive noi și utilizate
7. În total 3, adică trei evenimente de protecție sunt acoperite până la data descrisă în acord, cu condiția ca acesta să fie utilizat de 2 ori pentru reparații, 1 dată pentru înlocuirea dispozitivului, pe când pentru un eveniment separat, pentru furt se poate folosi odată. Părțile stabilesc și iau cunoștință despre faptul că după epuizarea numărului de incidente de protecție, Contractul este reziliat.

Servicii suplimentare opționale de protecție:

1. Opțiunea de 1+1ani (pe lângă 1 an selectat + 1 an opțiune)
2. Protecție suplimentară care poate fi extinsă la evenimentul de furt (deductibil 40%).